Veurwaarde

Algemeen:

 1. De optochhal is eigendom van de Gemeinte Venlo met de Stichting “Optochhal Groët Venlo” as heurder in dit reglement vaerder te beneume met de aafkorting OGV. De gebroëker van de optochhal wuurt in dit reglement beneump met de aafkorting B/V. De optochhal besteit oët ’n bouwhal, ’n stallingruumte binne en boëte en ’n kantine.
 2. De bouwhal is bestump veur de B/V dae zich daomei verplich deil te neme aan ‘nne Vastelaovesoptoch in ein van de stadsdeile.
 3. De bouwhal haet ’n aantal bouwplaatse ter beschikking um B/V in de gelaegeheid te stelle idder jaor ‘nne Vastelaoveswage te bouwe, dae velt onder de categorie MW of GW. Kleinere wages kinne op ’n andere plek gebouwd waere of in de bouwhal as daor de ruumte veur is, dit nao toestumming van de OGV.
 4. OGV kin noëts aansprakelik waere gesteld veur zoëwaal persuuënlikke as materiele schaaj, opgeloupe in of boëte de optochthal.
 5. De ruimte veur de noëd-oëtgange en de paorte mótte, waor det steit aangegaeve, vreej gehalde waere van materiaal en geparkeerde wages.
 6. OGV raekent op de meiwerking van iddere gebroëker van de optochthal um ’t reglement in alle opzichte nao te laeve en zich te gedrage zoëas van ‘nne heurder kin waere verwach.

Bouwhal:

 1. B/V, dae gebroëk wult make van de bouwhal, kin dit nao aswoensdaag aan OGV kinbaar make via ’t invölle van ’t inschriëfformulier det via de sikkertaris van de OGV te verkriëge is.
 2. Nao verkrege toestumming van OGV kin de B/V gaon bouwe op de door OGV aangeweze bouwplaats. As regel haet ‘nne B/V de beschikking euver ’n bouwplaats.
 3. Äöpeningstieje van de bouwhal zien in euverleg met de OGV: gezeen de hoëge energiekoste zal de bouwhal op door de gemeinte vasgestelde tieje verwermp waere.
 4. Iddere B/V dae in de hal ‘nne wage bouwt, betaalt per seizoen ’n vas bedraag (€250,-). Dees koste, door OGV idder jaor opniej te bepaole, zulle in de maond maart aan de gebroëkers van de bouwhal bekind waere gemak. Baovedeen mót B\V ’n borgsom (€ 250,-) storte, die OGV nao ’t beëindige van de bouwactiviteite zal truukstorte.
 5. Met iddere B/V wuurt ’n kontrak aangegaon, in principe veur 1 periode.
 6. Het gebroëk van de hal is veur eige risico en verantwaording van de gebroëker.
 7. Iddere B/V deent alles in ’t werk te stelle um de veiligheid op en rónd de wage zoevuuël meugelik te kinne garandere. De bouwplaats deent vreej te zien van aafval en regelmaotig (leefs nao idder gebroëk) gevaeg te waere.
 8. Opslaag en stalling róndum de optochhal op ’t terrein gelaege binne de aafrastering behurende beej de optochhal, is allein toegestaon met toestumming van de OGV.
 9. Beschadiginge, veroorzaak door de B/V in of boëte de hal waere op koste van de veroorzaker hersteld. Heejveur wuurt eventueel de waarborgsom van €250,- gebroëk.
 10. Iddere gebroëker deent ’t opslaon van gereidschap, de plaatsing van de wage en nog mier van dit saort zake, te doon binne de um toegeweze bouwplaats. Heejdoor zal ’t noëdzakelikke louppaad vreej bliëve veur idders veiligheid. Werke of opslaag op ’t louppaad is neet toegestaon.
 11. ’t Gebroek van gaasflesse, friteuses, magnetron of aove in de optochhal is verbaoje.
 12. Opslaag van benzine of diesel in kanne, blikke of vergeliëkbaar materiaal in de hal of op de wages is neet toegestaon. Aaftanke deent oëtsloëtend plaats te vinde as neet mier in de hal gewerk wuurt en deent in ’t bouwsezoen zoëvuuël meugelik beperk te bliëve.
 13. Voelnis en aafval, oëtsloëtend aafkómstig van de wages meug inkel in de daorveur bestumde aafsloëtbare, tónne waere opgeslage, ónder begeleiding van de beheerder. Ald iezer kin in de daoveur bestumde container waere gedeponeerd. Hoëshaldelik aafval, aetesreste, blikskes, soepkoppe en mier van dit saort zake, dene in de daorveur apart bestumde containers met deksel te waere gedeponeerd. Chemisch aafval, accu’s, verfblikke, terpentine, aolie en bend, dene door de gebroëker zelf te waere aafgeveurd.
 14. Beej deefstal of ónbehuurlik gedraag in de optochhal haet OGV ’t rech ‘nne gebroëker de toegangk toet de optochhal te ‘óntzegge.
 15. Veur idder sezoen zal de bouwhal door de B/V gebroëksklaor waere gemak door o.a. ’t rangere van de wages en ’t schoënmake van de bouwplaats. OGV zal heejveur idder jaor de gebroëkers tiedig berichte op welken daag dit zal gebeure.
 16. Eige meziek op de bouwplaats deent zoëdanig te zien det andere heej gen hinder van óndervinde.
 17. Iddere B/V zal ‘nne contacpersoën aanwiëze, dae betrokke is beej ’t bouwe van de wage, ’t directe aanspraekpunt is veur OK en ’t beheer op zich nimp van de sleutels.